GDPR

Zpracování a ochrana osobních údajů

Milan Bočkai, se sídlem Jaroslava Vrchlického 2709, 43801 Žatec IČ: 86770101, zapsán v živnostenském rejstříku v Žatci, uchovává následující osobní údaje klientů, kterým poskytuje cateringové služby

  • Jméno a příjmení, firmu
  • IČ, DIČ, adresu
  • E-mailovou adresu
  • Písemnou korespondenci
  • Telefonní číslo

V souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Cookies

Milan Bočkai, se sídlem Jaroslava Vrchlického 2709, 43801 Žatec IČ: 86770101, zapsán v živnostenském rejstříku v Žatci, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení webových stránek. Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny platformě Google Analytics.