Nabídka kvalitního závodního stravování je pro každého zaměstnavatele dobrou příležitostí k posílení loajality zaměstnanců. Je to jistě i jedna z cest, jak budovat prestiž zaměstnavatele a získat konkurenční výhodu na trhu práce. Firma  nabízí komplexní řešení celého stravovacího systému, což našim zákazníkům přináší řadu dalších výhod:

 

  • Poskytování služeb odborným a neustále školeným personálem.
  • Stálé zlepšování poskytovaných služeb.
  • Rozvoz obědů je zajištěn tak, aby splňoval časové požadavky odběratelů.
  • Příprava i rozvoz jídel probíhá podle platných hygienických předpisů.
  • Zajištění výdeje jídel.
  • Možnost zajištění studených svačin (balíčků) pro odpolední, noční směny.
  • Samozřejmostí je individuální složení jídelního lístku .

Jaké východy pro z toho plynou Vás?

• úspora času
• šetření nervů a starostí se zajištěním
• zajistíme, bude-li potřeba kompletní inventář
• zajistíme obsluhu, pokud si jí budete přát
• možnost pomoci při zajištění programu (kouzelník, degustace, květiny, aj.)
• a mnoho dalšího